Lehké a pevné ZTRACENÉ BEDNĚNÍ
Jednoduché dělení TVÁRNIC
IZOBETON ztracené bednění
Snadná realizace i BETONÁŽ
Požadavky kladené na opěrné zdi a nestandardní výrobky v dnešní době dalece přesahují funkční aspekty.Se stálou vysokou kvalitou výrobků, širokým sortimentem, vysokou dodací kapacitou a flexibilním řešením...
15. 12. 2023
 Zúčastněte se naší další akce o tablet VisionBook Tablet 8C LTE. CO PRO TO MUSÍTE UDĚLAT? Dejte like naší stránce https://www.facebook.com/izobeton.cz a sdílejte tento příspěvek. Pro stávající...
10. 11. 2023
 Staňte se fanouškem stránky IZOBETON, sdílejte na svém profilu a jeden z Vás vyhraje bednu plnou pochutin v hodnotě 1 499,-Kč. Slosování proběhne 20.8.2022.
27. 07. 2022

Výroba odlehčených polystyren-betonových tvarovek

Na základě dlouhodobé zkušenosti, naše firma rozšířila svoji činnost o prefabrikovanou výrobu odlehčených betonových tvarovek s obchodním názvem IZOBETON. Narůstající požadavky na výstavbu obytných budov a nároky legislativy nás vedly k vývoji materiálové alternativy doposud využívaných stavebních výrobků, splňující trend dnešní doby v podobě produktů IZOBETON.

O IZOBETONU

Výroba betonových tvarovek

Vhodnou kombinací tradičních materiálů ve spojení s nekonvenčním způsobem výroby, jsme dokázali vytvořit stavební prvky, které otevírají nové možnosti, jak lehce a levně dosáhnout současných trendů, norem a předpisů ve stavebnictví. Moderní technologií výroby s použitím tradičního betonu a lehkého plniva, vznikají výrobky s výhodami, mezi které patří především nízká hmotnost, rychlost a jednoduchost zpracování, lepší tepelně a zvukově izolační vlastnosti.


Výrobky IZOBETON

Je možno použít při realizaci průmyslových, inženýrských, občanských staveb. Jsou vhodné pro rychlejší a úspornější zhotovení nosného i výplňového zdiva, základových pásů, stavby opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Stropní konstrukce je možno zhotovit jako systém jednotlivých nosníků s ocelovou svařovanou příhradovinou a stropních vložek, ale také jako dodávku předem vyrobených prefabrikovaných panelů šířky 1,2 m a max. délky 9,0 m (individuálně i delší). Naše stavební prvky se osazují standardním způsobem, podle druhu a budoucích vlastností konstrukce se vyztužují a vyplňují betonem, případně lehkým betonem.

POUŽITÍ izobetonových tvárnic

  • Základové konstrukce
  • Svislé stěny izobeton
  • Stropní konstrukce
  • Oplocení, plotové obezdívky
  • Opěrné stěny

VÝHODY izobetonových tvárnic

  • Snadná a lehká manipulace
  • Jednoduchost a rychlost zdění
  • Atraktivní cena
  • Novinka na českém trhu


ZPRACOVÁNÍ polystyrenového odpadu

Zpracováváme polystyrenový odpad, který vzniká především jako odpad při zateplování budov, z obalů od bílé techniky, elektroniky a elektrotechniky. Jedná se o EPS odpady – polystyren expandovaný. Polystyrenový odpad nemusí být úplně čistý, nesmí ovšem obsahovat velké množství tmelů a lepidel, lepenky, ocelové předměty. Polystyrenový odpad zlikvidujeme bezplatně formou recyklace. Na recyklaci polystyrenového odpadu Vám  vydáme potvrzení. Více informací na tel.: 608 509 511, 778 752 877

Polystyrenový odpad odebíráme na těchto místech:

Výrobní závod:
D1 EXIT s.r.o.
Fulnecká 253
Hladké Životice 742 47
Prodejní sklad:
D1 EXIT s.r.o.
Slavíč 116
Hranice 753 61

MÁTE DOTAZ OHLEDNĚ VÝROBY TVAROVEK?

Volejte
+420 608 509 511

Produtky Izobeton


Odlehčené tvárnice IZOBETON jsou vyráběny z inovační směsí polystyren betonu. Výrobky jsou vhodnou alternativou tradičních výrobků z prostého betonu avšak produkty IZOBETON svými vlastnostmi, zejména tepelně izolačními a snadnou manipulovatelnosti dosahují výrazně vyššího ekonomického efektu. V kombinaci s prostým betonem výrobky IZOBETON vykazují vynikající akustické a termo akumulační vlastnosti. Zejména tímto splňují stále se zvyšující požadavky na akustické a tepelně izolační vlastnosti stavby.

Kvalita IZOBETONU

Nové zdicí prvky z lehkého betonu jsou deklarovány dle ČSN EN 15435. Údaje uvedené v technickém listu (www.izobeton.cz/ke stažení) obsahují všeobecné informace o výrobku, jeho použití a jeho vlastnostech. Vlastnosti našich výrobků jsou sledovány akreditovanou zkušebnou a průběžně oveřovány ve výrobním závodě.

Doplňující informace

Před realizací stavebních konstrukcí doporučujeme odborně posoudit místní podmínky (geologické, hydrogeologické, apod.) a požadavky na konstrukci (např. statické posouzení) tak, aby stavba řádně splnila požadovaný účel. Používané suroviny a technologické postupy výroby neumožnují zajistit stálost odstínu a pórovitost tvárnic, což však není považováno za vadu výrobku.

Upozornění

Naše výrobky jsou zdravotně nezávadné, plně recyklovatelné a nezatěžují životní prostředí. Při práci s nimi je nutné dodržovat všechny podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví.

IZO ztracené bednění

Produkty IZO ztracené bednění lze použít v kombinaci s výplňovým prostým betonem či polystyren betonem s možností využití a tedy vytvořit konstrukci mnoha modifikací. Díky nízké objemové hmotnosti materiálů je manipulace a stavba s těmito výrobky snažší, rychlejší a levnější. Uplatnění produktu je zejména pro zakládání staveb, obvodové i vnitřní zdivo, kde v kombinaci s výplní taktéž z polystyren betonu, dosahuje vynikajících tepelně izolačních vlastností vlastní stavby jako celku a konstrukce splňuje požadavky norem pro pasivní a nízkoenergetické stavby. Další využití je pro základové konstrukce, inženýrské stavby, oplocení, zahradní architekturu apod.

Následující úprava povrchu ztraceného bednění IZOBETON je velmi snadná, povrch se zatáhne stěrkovou vrstvou s výstužnou perlinkou, poté se klasicky naimpregnuje a následně se natáhne fasádní materiál (popřípadě vnitřní štuk).

Ztracené bednění ZB15

Rozměr: 600x150x250 Hmotnost 10,00 kg

Tvárnice IZO ztraceného bednění jsou vyrobeny z inovační směsi polystyren betonu. Dutinové zdící tvárnice pro rychlé zhotovení nosného i obvodového zdiva, nadezdívku základových pásů, stavbu opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvárnice, zejména: lehká a snadná manipulace. Prvky se kladou na vazbu a vylívají se betonovou směsí.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 11,3l,   m3/m2 – 0,07 m3

Ztracené bednění ZB20

Rozměr: 600x200x250 Hmotnost 11,00 kg

Tvárnice IZO ztraceného bednění jsou vyrobeny z inovační směsi polystyren betonu. Dutinové zdící tvárnice pro rychlé zhotovení nosného i obvodového zdiva, nadezdívku základových pásů, stavbu opěrných zdí nebo plotů bez použití bednění. Moderní technologie výroby zajišťuje vynikající vlastnosti tvárnice, zejména: lehká a snadná manipulace. Prvky se kladou na vazbu a vylívají se maltovou nebo betonovou směsí.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 17,3 l, m3/m2 – 0,12 m3

Ztracené bednění ZB25

Rozměr: 600x250x250 Hmotnost 12,00 kg

IZO tvárnice je vyrobena z inovační směsi polystyren betonu. Výrobek nahrazuje konkurenční produkty z prostého betonu, které výrazně překonává tepelnými vlastnostmi a manipulovatelností, díky nízké objemové hmotnosti materiálu. Produkt je určen zejména pro základové zdivo s izolačními vlastnostmi.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 24 l betonu

Ztracené bednění ZB30 Klasik

Rozměr: 500x300x250 Hmotnost 13,00 kg

IZO tvárnice je vyrobena z inovační směsi polystyren betonu. Výrobek nahrazuje konkurenční produkty z prostého betonu, které výrazně překonává tepelnými vlastnostmi a manipulovatelností, díky nízké objemové hmotnosti materiálu. Produkt je určen zejména pro základové zdivo s izolačními vlastnostmi.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 26,4 l betonu

Ztracené bednění ZB30

Rozměr: 600x300x250 Hmotnost 13,00 kg

IZO tvárnice je vyrobena z inovační směsi polystyren betonu. Výrobek nahrazuje konkurenční produkty z prostého betonu, které výrazně překonává tepelnými vlastnostmi a manipulovatelností, díky nízké objemové hmotnosti materiálu. Produkt je určen zejména pro základové zdivo s izolačními vlastnostmi.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 30 l, m3/m2 – 0,2 m3

Ztracené bednění ZB40

Rozměr: 600x400x250 Hmotnost 14,24 kg

IZO tvárnice je vyrobena z inovační směsi polystyren betonu. Výrobek nahrazuje konkurenční produkty z prostého betonu, které výrazně překonává tepelnými vlastnostmi a manipulovatelností, díky nízké objemové hmotnosti materiálu. Produkt je určen zejména pro základové zdivo s izolačními vlastnostmi.

Orientační spotřeba výplňového betonu tvárnice IZO: L/1 tvárnice – 43,3 l, m3/m2 – 0,3 m3

Stropní vložka

Rozměr: 546x255x160 Hmotnost 11,20 kg

IZOBETONOVÁ vložka a stropní nosník tvoří stavebnicový stropní systém vhodný pro všechny typy stavebních konstrukcí. Stropní systém se vyznačuje nízkou hmotností, snadným uchopením prvků, jednoduchou manipulací a montáží.

Badie

Na přání zákazníka můžeme namíchat odlehčený polystyren beton: Mícháme od objemové hmotnosti 300kg až do 1500 kg.

Použití: výplňová hmota do podlah, stropů, střech.

Zakončovací tvárnice

Rozměr IZO20: 600x250/100x200

Rozměr IZO30: 600x250/100x300

Rozměr IZO40: 600x250/100x400

Zakončovací bednění určené ke spojení ztraceného bednění se základovou deskou.

Určeno pro základové desky s tloušťkou 150 mm. (Lze upravit dle požadavku)

Věncová tvárnice

Rozměr: 250x250x300

Věncová tvárnice IZO 30 U je určená pro zhotovení železobetonových věnců a průvlaků, překladů nad okenní a dveřní otvory a vyzdívání instalačních šachet.

Polystyrenová drť 300l

Kuličky obalené v cementovém mlíku. Použití do odlehčených betonových směsí.

Opěrná zeď

Opěrná zeď z prefabrikovaných betonových prvků je konstrukce s mimořádně univerzálním použitím. Dobře poslouží jako bariéra podporující zemský tlak, box na sypké materiály nebo prvek infrastruktury všude tam, kde se snoubí městské prvkypřírodními.

Opěrné zdi se používají k vytvoření struktur, které oddělují různé úrovně pozemku. Prefabrikované opěrné stěny typu L svým tvarem vytvářejí velmi odolné konstrukce.

Ke stažení

Katalog IZOBETON:

SPECIÁLNÍ SLUŽBY A MONTÁŽ

Naše firma Vám může nabídnout také odbornou realizaci zakázky. Disponujeme dostatečnou kapacitou pracovníků o oborech zedník, zámečník a betonář.
Pro bezproblémovou realizaci zakázek dokážeme zajistit přepravní, zdvihací a manipulační prostředky, které naše firmy vlastní.

Volejte
+420 608 509 511

Realizace

Vybrané realizace z produktů IZOBETON.

Více realizací ZDE

Videa

UlTRA- ASK systém
 
IZOBETON - vylití a vibrování 5 řad ZB IZO 20
 
RD Střítež
 
IZOBETON - production of concrete blocks
 
Lití betonového stropu
 
Návod na založení první řady ztraceného bednění část 1
 
Návod na ukládání výztuže (armování) do ztraceného bednění část 4
 
Návod na založení první řady ztraceného bednění část 3
 
Návod na založení první řady ztraceného bednění část 2
 

Reference

Hodnocení od našich zákazníků

 Použíl jsem ztracené bednění IZO 30 na výstavbu základové desky. Zálíval jsem 5 řad. Na doporučení technika z Izobetonu jsem rohové tvarovky nalepil na montážní pěnu. A vše dopadlo v pořádku .doporučuji ztracené bednění je o dost lehčí. 
Roman, Brno
 Práce s izobeton je výborná.Na stavbě lehce nakrátíte jak je potřeba. 
Král
 Hlavní výhoda je lehkost tvarovek.Za mě super.
Petr ,Dolní Nětčice
S odlehčeným ztraceným bedněním se mi dobře pracovalo. Překvapila mě lehkost tohoto výrobku a snadné řezání.
Jarda, Hulín
Manžel si je moc chválil, že nejsou těžké a dobře se s nimi pracuje. Kamarád staví své dceři dům a když je u nás viděl, tak si je kupoval i pro dceru. Pokud vím, manžel je chválí každému kdo potřebuje tento sortiment.
 
I já jako ženská umím pomoci, jsou oproti běžným o dost lehčí, takže za nás SUPER
Lenka, Přerov
Ztracené bednění Izobeton máme v základech baráku a zpětně hodnotím práci s ním velice kladně. V podstatě všechny uváděné výhody jsem ocenil - lehké a snadno dělitelé. Děkuji
Ruda, Brno
Je to OK. Lehké, snadné řezání.
pan Koleček, Zubří
S vašimi výrobky se pracovalo velmi dobře. Snadná manipulace, protože nejsou ani těžké. Za mě určitě velká spokojenost :)
Kateřina, Kokory
Super, snadná manipulace a lehkost, v klidu unese každá ženská. Nenapadají mě žádné změny, snad jen... spousty spokojených zákazníků!! :-)
Martin, Šenov
Pracovalo se mi výborně, myslím, že výrobek splňuje všechny požadavky na snadnou manipulaci a rychlou stavbu a není potřeba nic měnit.
Veronika, Otrokovice
Výrobek splňuje všechny výhody, které máte na webu, se ztraceným bedněním se pracovalo velmi dobře.
 
Nina, Hranice
Děkuji, manipulace je opravdu snadná.
Karla, ZlínHodnocení od našich distributorů a stavebnin

Práce s odlehčeným ztraceným bedněním IZOBETON je rychlá a jednoduchá a také proto je pro naše zákazníky velmi oblíbenou volbou pro stavbu základů.
V našich stavebninách nabízíme všechny druhy tohoto výrobku.
Rádi spolupracujeme s firmami, které přichází na trh s inovacemi - takovou je IZOBETON. Vlastnosti tohoto ztraceného bednění jsou opravdu výborné a sami jsme se přesvědčili o jednoduchosti práce s ním. V naší síti stavebnin je zakoupíte všechny druhy.
Po produktech Izobeton jsme zaznamenali zvýšenou poptávku, proto je nyní nabízíme. Oceňujeme i výbornou komunikaci s obchodními zástupci Izobetonu.
Tento typ bednění si zákazníci oblíbili a jsme rádi, že ho máme zařazený v naší nabídce. Věřím, že ho budeme prodávat postupem času velké množství.
Děkujeme za možnost prodávat výrobky IZOBETON - jsme přesvědčeni o jejich výhodách, a proto je nabízíme ve všech dostupných variantách.
Ztracené bedění IZOBETON jsme zařadili do sortimentu, jelikož se po něm zvýšila poptávka ze strany našich zákazníků. Nyní ho máme ve stále nabídce a jsme rádi, že jsme mohli požadavkům zákazníků tímto směrem vyhovět.

Kalkulátor výpočtu materiálu

Zvolte výrobek
Zadejte rozměry stavby
Výška [m]
Délka [m]
Plocha [m2]


Plocha otvorů
Celková plocha otvorů [m2]

Výpočet materiálu a cen
Zvolený výrobek
Počet kusů
0
ks
Potřebný objem betonu
0
m3

Kalkulátor dopravy

Zvolte výrobek:
Počet kusů:
   Vykládka hydraulickou rukou:   150 Kč/pal
Cílové město:

MÁTE ZÁJEM O PRODUKTY IZOBETON?

Navštivte
eshop.izobeton.cz
Pošlete nám
Vaši poptávku

Ceník IZO výrobkůZáloha za paletu je 250 Kč bez DPH/pal. Opotřebení 50 Kč bez DPH/pal.

Ceny najdete na eshop.izobeton.czDistributoři produktů IZOBETON

Kontakt

Výroba - provozovna

D1 EXIT 330 s.r.o.
Fulnecká 253
Hladké Životice 742 47
Tel.: +420 556 720 555
Pracovní doba: Po-Pá 7 - 16

Fakturační údaje

D1 EXIT 330 s.r.o.
Pod Bílým kamenem 1919
Hranice 753 01
IČ: 28641914
DIČ: CZ28641914

Prodejní sklad

D1 EXIT 330 s.r.o.
Slavíč 116
Hranice 753 61
Tel.: +420 778 536 673
Pracovní doba: Po-Pá 7 - 15:30


Volejte
+420 608 509 511


Miroslav Masný

obchodní zástupce
Mob.: +420 775 468 820
E-mail: masny@izobeton.cz

Jakub Šabacký

obchodní zástupce
Mob.: +420 778 521 132
E-mail: sabacky@izobeton.cz

Martina Dragounová

administrativa
Mob.: +420 778 752 877
E-mail: info@izobeton.cz

Milan Kudrfalec

vedoucí výroby
Mob.: +420 608 509 511
E-mail: kudrfalec@izobeton.cz